BMAM轉接頭

BMAM Adapters

BMAM轉接頭常用於測試、測量設備、通訊系統以及需將各種射頻和微波組件互連之應用。 BMAM轉接頭有助於媒合不同介面或規格的轉接器,確保射頻微波設備或組件間可安全連接。

79N-A020/118

BMAM PLUG TO SMP JACK SPRING LOAD ST. ADAPTER

79N-A060/188

BMAM ST. JACK TO K JACK ADAPTER